Personal tools
You are here: Home News RADHAR demonstrates results at the REVA 2013 fair

RADHAR demonstrates results at the REVA 2013 fair

RADHAR demonstreert projectresultaten op de REVA 2013 beurs - RADHAR démontre résultats au salon d'information REVA 2013

 

Nederlandstalige versie

REVA 2013 is een tweejaarlijkse informatiebeurs rond producten en diensten voor mensen met een beperking, hun ouders en familie, professionele dienstverleners en vrijwilligers.

Het RADHAR consortium is erg trots om zijn projectresultaten op de REVA beurs te demonstreren aan mensen in het werkveld en aan eindgebruikers! In concreto zullen we de volgende projectresultaten tonen:

 • navigatiehulp op basis van een joystick met krachtterugkoppeling (live demo),
 • navigatiehulp op basis van visuele terugkoppeling (op een scherm) bij het achteruitrijden (live demo),
 • autonome navigatie op basis van een kaart van de omgeving (film),
 • detectie van gebieden die niet toegankelijk zijn voor een rolstoel, zoals trappen of tafels (film),
 • detectie en volgen van mensen op basis van een camera (film),
 • demonstratie van sensoren die de omgeving monitoren (live demo),
 • verificatie of armen buiten de rolstoel hangen, zodat daarmee bij het navigeren kan rekening gehouden worden (live demo).

Version en français

REVA 2013 est une exposition biennale sur les produits et services pour les personnes handicapées, leurs parents et la famille, les fournisseurs de services professionnels et les bénévoles.

Le consortium RADHAR est très fier de montrer ses résultats aux gens sur le terrain et aux utilisateurs finaux! Plus précisément, nous allons montrer les résultats suivants:

 • aide à la navigation basée sur un joystick avec force feedback (démo live),
 • aide à la navigation basée sur la rétroaction visuelle (sur un écran) lors de reculer (démo live),
 • navigation autonome basée sur une carte du bâtiment (film),
 • détection de zones qui ne peuvent pas être traversées, comme des escaliers ou des tables (film),
 • détection et suivi des personnes au moyen d'une caméra (film),
 • démonstration de capteurs qui surveillent l'environnement (démo live),
 • vérification si les bras pendent hors du fauteuil roulant (démo live).

 

English version

REVA 2013 is a biannual information fair on products and services for people with disabilities, their parents and families, professionals and volunteers.

The RADHAR consortium is very proud to demonstrate at REVA its project results to people in the field! In particular we will show state-of-the-art project results regarding:

 • assisted navigation using a joystick with force feedback (live demo),
 • assisted navigation using visual feedback (on a Graphical User Interface) when driving backwards (live demo),
 • autonomous navigation in a mapped environment (movie),
 • detection of non-traversable areas such as stair cases or tables (movie and life demo),
 • people detection and tracking based on a camera (movie),
 • demonstration of the sensors that monitor the environment (live demo),
 • detection of body parts such as arms that are outside of the wheelchair, such that these can be taken into account  (live demo).